INTERVENČNÁ KARDIOLÓGIA A RÁDIOLÓGIA

TAVI

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) Sapien XT, Sapien 3 a Sapien 3 Ultra americkej spoločnosti EDWARDS Lifesciences zavádzané transfemorálnou cestou, sú chlopňové náhrady na liečbu aortálnej stenózy, ktoré umožňujú uskutočniť výmenu srdcovej chlopne bez otvorenia hrudníku a použitia mimotelového obehu, čím sú pre pacienta podstatne šetrnejšie ako pri klasickej operácií.

Koronárne stenty

Predstavujú modernú liečbu akútneho koronárneho syndrómu. Nosným produktom je DES (Drug Eluting Stent) DEStiny BD. Jedná sa o stent 2. generácie španielskej firmy IHT Cordynamic potiahnutý účinnou látkou Sirolimus.

Balónové dilatačné katétre

Umožňujú účinný a rýchly spôsob na zabezpečenie priechodnosti koronárnych artérií. Balónové dilatačné katétre spájajú kľúčové prvky na liečbu širokého spektra poškodení a rôznych morfológií. Z najpoužívanejších dilatačných katétrov treba uviesť Fairway a Crossway, resp. Crossway NC (Non-compliant) španielskej firmy IHT Cordynamic .

Aspiračné katétre

Aspiračné katétre Hunter španielskej firmy IHT Cordynamic sa používajú na odsávanie embólií a mäkkých trombov z ciev arteriálneho systému.

Endomyokardiálna Biopsia

Endomyokardiálny bioptický systém Jawz americkej spoločnosti ARGON Medical bol vyvinutý na získavanie bioptických vzoriek myokardu po transplantácií srdca.

Cievny extrakčný systém

Cievny extrakčný systém Atrieve americkej spoločnosti ARGON Medical slúži na extrakciu cudzích telies z periférneho cievneho systému.

Drenážne katétre a drenážne sety

Drenážne katétre a sety SKATER americkej spoločnosti ARGON Medical predstavujú ucelený sortiment necievnej intervencie na perkutánne drenáže abcesov, nefrostomické, biliárne a ďalšie aspiračné drenáže.

Biopsia

Bioptické ihly a sety americkej spoločnosti ARGON Medical pokrývajú široké spektrum pomôcok na Soft Tissue biopsiu (biopsiu mäkkých tkanív), rovnako ako na biopsiu kostnej drene.

Kontaktné informácie

UNOMED, spol. s r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
Email: unomed@unomed.sk
Tel: +421 32 65 05 000

Fakturačné údaje

IČO: 00 612 791
DIČ: 2020383222
IČ DPH: SK2020383222